postzegels

 

 

 

 

BBKPH - CPBNTP

De Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren (BBKPH) werd gesticht in het jaar 1923 en is de vereniging van professionele handelaars actief in de wereld van de filatelie. De Beroepskamer geeft jaarlijks de Officiële Belgische Postzegelcatalogus (OBP) uit.
La Chambre Professionnelle Belge des Négociants en Timbres-Poste (CPBNTP) a été créée en 1923 et est l'association de commerçants professionnels qui œuvrent dans le domaine de la philatélie. La Chambre Professionnelle édite annuellement le Catalogue Officiel de Belgique (COB).

The Belgian Stamp Dealers’ Association (BBKPH-CPBNTP) was founded in the year 1923 and is the association of professional traders active in the philatelic world. Annually the Chamber publishes the Official Belgian Stamp Catalogue (OBP/COB).