Raad van Bestuur

28/03/2017

Voorzitter Pierre GILIS secretariaat
klachtencommissie (NL)
Eerste ondervoorzitter Maurice DENEYER bestuurslid
Tweede ondervoorzitter Daniël MEULEMANS klachtencommissie (FR)
Secretaris-Generaal Joeri LIEKENS verslaggever
nieuwe kandidaturen
secretariaat
Penningmeester Serge SCHROEF webmaster
Raadsleden Roger DE CUYPER verantwoordelijke voor de OBP
  Wilfried VERDUYCKT bestuurslid

Conseil d'Administration

28/03/2017

Président Pierre GILIS secrétariat
commission des plaintes (NL)
1er Vice-Président Maurice DENEYER membre du conseil
2ième Vice-Président Daniel MEULEMANS commission des plaintes (FR)
Secrétaire Général Joeri LIEKENS chroniqueur
nouveaux candidats
secrétariat
Trésorier Serge SCHROEF webmaster
Administrateurs Roger DE CUYPER responsable du COB
  Wilfried VERDUYCKT membre du conseil

Board Members

28/03/2017

President Pierre GILIS secretariat
complaints commission (NL)
First Vice-President Maurice DENEYER council member
Second Vice-President Daniel MEULEMANS complaints commission (FR)
Secretary General Joeri LIEKENS reporterr
responsible for the nominees
secretariat
Treasurer Serge SCHROEF webmaster
Council Members Roger DE CUYPER responsable for the catalogue
  Wilfried VERDUYCKT council member