Aanvraag lidmaatschap

Vul dit formulier on-line in en druk daarna op de knop Verzenden (Submit).
Via de knop Annuleren/Herstellen (Reset) kunnen alle invoervelden in het formulier gewist worden.


Ongeldig. (dd/mm/yyyy)

(straat, huisnummer, bus)

verklaart hierbij gevestigd te zijn als postzegelhandelaar in
(*)

op onderstaand (handels)adres

(straat, huisnummer, bus)


Dit is geen geldig e-mailadres.

Bank- of postrekening

Ik stel bij deze mijn kandidatuur als lid en verklaar hierbij kennis genomen te hebben van de 'Statuten' en van het 'Huishoudelijk Reglement' van de Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren vzw en ik verbind mij ertoe deze te eerbiedigen en op te volgen. Ik heb tevens de GDPR privacy verklaring van de BBKPH gelezen en aanvaard.

Gelieve een pdf kopie van voor- en achterzijde van uw identiteitskaart op te sturen naar info@bbkph.be

(*) Voor vennootschappen is een kopie van de statuten vereist.