contact

Contact


Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren v.z.w. (BBKPH)


Priester Cuypersstraat 3
1040 Brussel, Etterbeek
BelgiëChambre Professionnelle Belge des Négociants en Timbres-Poste asbl. (CPBNTP)

Rue Abbé Cuypers 3
1040 Bruxelles, Etterbeek
BelgiqueBelgian Stamp Dealers' Association

Priester Cuypersstraat 3
B-1040 Brussels, Etterbeek
Belgium